De Verniaan

Tijdschrift: Verniaan 52
Verniaan 52

(Klik voor grotere afbeelding.)

De Verniaan, het tijdschrift van het Jules Verne Genootschap, verschijnt twee keer per jaar. Elk nummer is gewijd aan een bepaald boek van Jules Verne.

De eerste Verniaan verscheen in september 1994, drie jaar voor de oprichting van het Genootschap. In die tijd werd De Verniaan gemaakt voor een groepje verzamelaars die regelmatig bij elkaar kwamen. Deze verzamelaars richtten in 1997 het Jules Verne Genootschap op, en De Verniaan werd het officiële orgaan van de vereniging.

Reeds verschenen Vernianen

Om u een indruk te geven van De Verniaan, is op deze site het volgende beschikbaar:

Oude nummers zijn in digitale vorm te bestellen.

Kopij voor De Verniaan

De artikelen in De Verniaan worden grotendeels geschreven door leden van het Jules Verne Genootschap, maar bijdragen van andere auteurs zijn ook zeker welkom. Zie de richtlijnen voor auteurs voor de onderwerpen van de komende nummers, het redactieadres en de uiterste inzenddata.