USB-stick met het archief van het Jules Verne Genootschap

Indeling van de USB-stick
Indeling van de USB-stick

(Klik voor grotere afbeelding.)

De afgelopen jaren is er veel tijd gestoken in het digitaliseren van het Jules Verne Archief. Hoofddoelen hierbij waren het beschikbaar maken van het Archief voor de leden van het Jules Verne Genootschap, het faciliteren van research voor publicatie in De Verniaan en het veilig bewaren van een kopie van het Archief.

Het Archief bestaat uit bijna 20.000 bestanden, die bij elkaar 49,9 Gb groot zijn en 29 mappen beslaan. 40% van de totale ruimte wordt ingenomen door Artikelen uit kranten en tijdschriften, 19% door informatie over Boeken (reclame, recensies enz.), 11% over Films. 8% wordt ingenomen door Audiobestanden, 6% door Feuilletons. De grafiek hiernaast illustreert de verdeling over de belangrijkste groepen.

Het Archief wordt door het bestuur van het Jules Verne Genootschap aan haar leden beschikbaar gesteld in de vorm van een usb-stick met een capaciteit van 64 Gb, waarop ruimte aanwezig is voor toekomstige aanvullingen. De prijs van de stick bedraagt € 25.

Bestellen

Om de USB-stick te bestellen kunt u contact opnemen met de archivaris:

Frits Roest
Archivaris Jules Verne Genootschap
Fluitakker 29
6721 ZE Bennekom