Stichting Jules Verne Archief en Bibliotheek

Doel van de stichting

De Stichting Jules Verne Archief en Bibliotheek, notarieel bezegeld op 4 januari 2005, heeft ten doel “het realiseren, beheren en instandhouden van een bibliotheek, waarin opgenomen publicaties in de meest uitgebreide zin, die zich mogen verheugen in de belangstelling van de leden van het Jules Verne Genootschap”.

Logo: Archief

Archief / Bibliotheek

Deze bibliotheek omvat thans (november 2005) ruim 2000 items van zeer uiteenlopende aard, ondergebracht in een uitgebreide database, die voortdurend wordt geactualiseerd. Hierin bevinden zich onder andere:

Bestuur van de stichting

Bestuursleden van de Stichting zijn:

Frits Roest, voorzitter
Cees Moonen, secretaris

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de archivaris:

Frits Roest
Archivaris Jules Verne Genootschap
Fluitakker 29
6721 ZE Bennekom

Selectie uit het archief

Op deze site wordt een unieke, frequent wisselende digitale selectie gepresenteerd uit het Jules Verne Archief.

Catalogi

Het Jules Verne Archief publiceert van tijd tot tijd catalogi van de objecten die in het archief aanwezig zijn. Tot nu toe zijn de volgende catalogi verschenen:

  1. Catalogus I: Nederlandstalige artikelen uit krant en tijdschrift betreffende Jules Verne, zijn werk en zijn tijd van 1866-2006
  2. Catalogus II: Buitenlandse objecten betreffende Jules Verne, zijn werk en zijn tijd van 1858-2006

USB-stick

Het volledige archief is voor leden in gedigitaliseerde vorm verkrijgbaar op een USB-stick.