Aanmelding als lid

Als lid van het Jules Verne Genootschap ontvangt u twee maal per jaar het tijdschrift De Verniaan, kunt u deelnemen aan de halfjaarlijkse bijeenkomsten, en kunt u profiteren van diverse publicaties die exclusief voor leden uitgegeven worden. De contributie bedraagt € 30,– per kalenderjaar. Bij aanmelding na 30 juni betaalt u voor de rest van het lopende kalenderjaar slechts € 15,–.

U kunt zich aanmelden als lid via onderstaand formulier of per post.

Aanmeldingsformulier

Ondergetekende wenst lid te worden van het Jules Verne Genootschap en verplicht zich de verschuldigde contributie te betalen binnen drie weken na ontvangst van het bericht van de penningmeester.

Geslacht(optioneel)Aanmelden per post

U kunt ook contact opnemen met de secretaris:

Annemiek van den Heuvel
Secretaris Jules Verne Genootschap
Honthorstlaan 70
1816 TC Alkmaar
tel. 072-5627995

Eventueel kunt u het inschrijfformulier (pdf) downloaden en afdrukken.