Kopij voor De Verniaan

De artikelen in De Verniaan worden grotendeels geschreven door leden van het Jules Verne Genootschap, maar bijdragen van andere auteurs zijn ook zeker welkom.

Onderwerpen

De onderwerpen van de komende Vernianen zijn:

Alle artikelen omtrent deze romans kunnen naar onze redacteur worden gezonden. Ook andere bijdragen die los staan van de behandelde teksten en die in voldoende mate betrekking hebben op het leven en werk van Jules Verne zijn meer dan welkom. In de mate van het mogelijke zullen zij telkens in het eerstvolgende nummer worden gepubliceerd.

Opmaak

Alle artikelen moeten doorgezonden worden in een Word- of rtf-document zonder specifieke opmaak (dit gebeurt door de redactie). Eventuele illustraties zijn mogelijk.

Plaatsing

Indien de tekst niet voldoet, zal de redacteur u hiervan op de hoogte brengen. Eventueel kan hij u vragen om wijzigingen aan te brengen, zodat het artikel alsnog geplaatst kan worden.

Redactieadres

Kopij kan per mail worden gestuurd aan , de secretaris van het Jules Verne Genootschap.

Uiterlijke inzenddata

De uiterlijke inzenddata zijn: