Publicaties van het Jules Verne Genootschap

Twee keer per jaar verschijnt het tijdschrift van het Jules Verne Genootschap, De Verniaan. Daarnaast brengt het Genootschap regelmatig publicaties uit over diverse onderwerpen: verhalen van Jules Verne, bibliografische overzichten, etc.

De publicaties van het Jules Verne Genootschap zijn zowel voor leden als voor niet-leden verkrijgbaar. Leden betalen een lagere prijs.

Boeken van Jules Verne (nieuwe vertalingen)

Boek: Jeugdherinneringen

Veel verhalen van Jules Verne zijn in de loop der jaren in het Nederlands vertaald. Het bekendst zijn de zogenaamde blauwe bandjes, een serie die 51 delen omvat. Toen Elsevier stopte met het uitbrengen van nieuwe titels, stortten andere uitgevers zich op deze markt. Enkele romans zijn echter onvertaald gebleven, evenals vele toneelstukken, poëzie en andere teksten.

Het Jules Verne Genootschap publiceert van tijd tot tijd vertalingen van deze verhalen die nooit eerder in het Nederlands verschenen. Vertaald door leden van het Genootschap, zijn deze teksten nu ook voor de Nederlandse lezer toegankelijk.

Zie: Overzicht van nieuwe vertalingen

Boeken van Jules Verne (heruitgaven van oude vertalingen)

Boek: Het bestuurbare eiland

Van de verhalen van Jules Verne die wel in het Nederlands zijn verschenen, zijn er veel die tegenwoordig praktisch onvindbaar zijn. Sommige boeken zijn in een kleine oplage gedrukt en daardoor nu zeer zeldzaam. Andere vertalingen zijn zelfs nooit eerder in boekvorm verschenen, maar alleen als feuilleton in een tijdschrift.

Het Jules Verne Genootschap heeft enkele van deze onbekende vertalingen opnieuw uitgegeven. De oorspronkelijke vertaling is daarbij gehandhaafd, ook als deze niet geheel compleet was. Wel zijn de meeste verhalen voorzien van de originele illustraties uit de Franse boeken, die in de oorspronkelijke Nederlandse uitgaven vaak achterwege waren gelaten.

Zie: Overzicht van heruitgaven van oude vertalingen

Biografisch en bibliografisch

Boek: Jules Verne bibliografie

Het Jules Verne Genootschap heeft als doel het verzamelen, verwerken en verspreiden van gegevens van en over Jules Verne en zijn werken. De inspanningen van het Genootschap op dit gebied hebben geleid tot een aantal publicaties.

In 2005 verscheen In de ban van Jules Verne, de eerste Nederlandstalige biografie sinds het werk van E. Franquinet in 1942. Uitgebreid onderzoek naar de vele verschillende uitgaven van Jules Verne's werk in het Nederlands maakte de publicatie van de Jules Verne bibliografie mogelijk. Daarnaast heeft het Jules Verne Genootschap diverse andere bibliografische gidsen uitgebracht, die zich richten op een specifiek deelgebied, en zijn er catalogi verschenen van de collectie van het Jules Verne Archief.

Zie: Overzicht van biografisch en bibliografisch werk

De Verniaan

Tijdschrift: Verniaan 55

Het Jules Verne Genootschap geeft het tijdschrift De Verniaan uit, dat twee keer per jaar wordt verspreid onder de leden.

Zie: Meer informatie over De Verniaan