Het Jules Verne Genootschap

Logo: Jules Verne Genootschap

Het Jules Verne Genootschap is opgericht op 25 oktober 1997. Zijn doel is het verzamelen, verwerken en verspreiden van gegevens van en over Jules Verne en zijn werken, alsmede publicaties daarover. Hiertoe organiseert het Genootschap bijeenkomsten en activiteiten voor de leden en voor anderen.
Zie: Foto’s van activiteiten.

Bijeenkomst

Twee keer per jaar is er een bijeenkomst van het Jules Verne Genootschap. De aanwezigen hebben de gelegenheid boeken te kopen en te verkopen, zowel waardevolle antiquarische exemplaren als nieuwere, bijvoorbeeld in andere talen. In het voorjaar vindt de algemene ledenvergadering plaats, in het najaar is er een kortere vergadering. Aansluitend is er een lezing, filmvertoning of iets soortgelijks.
Zie: Kijk bij de actuele informatie voor tijd en plaats van de volgende bijeenkomst.

Publicaties

Het Genootschap verzorgt diverse publicaties. Twee keer per jaar ontvangen de leden het verenigingsblad De Verniaan. Hierin komen vele uiteenlopende onderwerpen aan bod. Elk nummer is gewijd aan een specifiek boek van Jules Verne en bevat artikelen, bibliografieën, foto’s van omslagen etc.
Regelmatig verschijnen er bibliografische uitgaven, zoals de Jules Verne Bibliografie en de Verzamelaarscompendia.
Daarnaast publiceert het Jules Verne Genootschap verhalen van Jules Verne die moeilijk te vinden zijn, of zelfs nooit eerder in boekvorm in het Nederlands verschenen.
Zie: Overzicht van publicaties van het Jules Verne Genootschap.

Archief

Het Jules Verne Genootschap beheert een archief, waarin zoveel mogelijk Nederlandstalige publicaties over Jules Verne en zijn werken opgenomen worden. In het archief bevinden zich duizenden boeken, tijdschriften, knipsels, videobanden en andere materialen.
Zie: Meer informatie over het archief.

Over Jules Verne

Jules Verne werd in 1828 geboren in de havenstad Nantes. Hij studeerde rechten in Parijs, maar het theater en de literatuur trokken hem meer. In 1863 verscheen bij uitgeverij Hetzel Vijf weken in een luchtballon, zijn eerste roman in de serie Wonderreizen, die uiteindelijk 64 titels zou tellen. In 1872 werden de Wonderreizen bekroond door de Académie française. Behalve romans schreef Verne drama’s en operettes, poëzie, geografisch en historisch werk, en enkele populair-wetenschappelijke artikelen. Lange tijd is Jules Verne vooral gezien als kinderboekenschrijver en als “vader van de science fiction”. De belangstelling voor de overige aspecten van zijn werk neemt echter steeds meer toe.
Voor meer informatie over Jules Verne en zijn boeken:
Zie: Korte biografie en bespreking van zijn werk.
Zie: Overzicht van Nederlandse vertalingen van zijn werk.

Contact

Als u op de hoogte gehouden wilt worden van de activiteiten van het Jules Verne Genootschap en van actualiteiten rond Jules Verne, kunt u zich aanmelden voor onze mailing list of voor onze RSS-feed.
Als u meer informatie wilt hebben over Jules Verne of het Jules Verne Genootschap, kunt u altijd contact opnemen.