Nederlandse vertalingen van Jules Verne’s werk

Gerangschikt op uitgave

Op deze pagina vindt u de titels van de meest gangbare Nederlandse vertalingen van Jules Verne’s werk, gerangschikt naar uitgave. Heeft u vragen of opmerkingen, aarzel dan niet ons te schrijven.

Elsevier, oude blauwe bandjes

Afbeelding van Elsevier, oude blauwe bandjes

Met “oude blauwe bandjes” bedoelen we hier de uitgaven uit de jaren tot 1940. Sommige titels zijn ook bij Robbers of Van Santen verschenen als blauw bandje, later heeft Elsevier de uitgave van deze titels overgenomen.

 1. De reis om de wereld in 80 dagen
 2. De reis naar de maan in 28 dagen
 3. De kinderen van kapitein Grant
  Zuid-Amerika
 4. De kinderen van kapitein Grant
  Australië
 5. De kinderen van kapitein Grant
  Stille Zuidzee
 6. Twintigduizend mijlen onder zee
  Oostelijk halfrond
 7. Twintigduizend mijlen onder zee
  Westelijk halfrond
 8. Vijf weken in een luchtballon. Ontdekkingsreizen in de Binnenlanden van Afrika
 9. Het geheimzinnige eiland
  De Luchtschipbreukelingen
 10. Het geheimzinnige eiland
  De Verlatene
 11. Naar het middelpunt der aarde
 12. Michael Strogoff, de koerier van den Czaar
 13. Het zwarte goud
 14. Hector Servadac
  De vulkaanbewoners
 15. Hector Servadac
  De terugtocht naar de aarde
 16. Avonturen van drie Russen en drie Engelschen
 17. Een kapitein van 15 jaar
  De walvischjagers
 18. Een kapitein van 15 jaar
  In slavernij
 19. De schipbreuk van de Chancellor
 20. Wonderlijke avonturen van een Chinees
 21. Eldorado en het monsterkanon van Staalstad
 22. Het land der buitenste duisternis
  De Pelterijhandel
 23. Het land der buitenste duisternis
  Het drijvende Eiland
 24. Het Stoomhuis
  De IJzeren Reus
 25. Het Stoomhuis
  De waanzinnige der Nerbudda
 26. Reizen en lotgevallen van kapitein Hatteras
  De Engelschen aan de Noordpool
 27. Reizen en lotgevallen van kapitein Hatteras
  De IJswoestijn
 28. Eene Vlotreis
  Achthonderd mijlen op de Amazone
 29. Eene Vlotreis
  Het raadselschrift
  Gevolgd door: Een drijvende stad
 30. Een leerschool voor Robinsons
 31. De wonderstraal
 32. Keraban de stijfhoofdige
  Een Hollander in de klem
 33. Keraban de stijfhoofdige
  Schipbreuk en redding
 34. De Zuidster. Het land der diamanten
 35. De archipel in vuur en vlam
 36. De vondeling van het fregat “Cynthia”
 37. Mathias Sandorf
  Een verijdelde samenzwering
 38. Mathias Sandorf
  De Middellandsche Zee
 39. Mathias Sandorf
  Een model-volksplanting
 40. Het loterijbriefje
 41. Robur de Veroveraar
 42. De strijd tusschen Noord en Zuid
  De overrompeling eener plantage
 43. De strijd tusschen Noord en Zuid
  De zwarte kreek van Texar
 44. 1792. Op weg naar Frankrijk
 45. Twee jaar vacantie
  Een mislukte pleiziertocht
 46. Twee jaar vacantie
  Eene knapenkolonie
 47. De Familie zonder naam
  Het verraad van Simon Morgaz
 48. De Familie zonder naam
  De opstand van 1837
 49. Een schot in de lucht
 50. Cesar Cascabel
  De Schoone Zwerfster
 51. Cesar Cascabel
  Over het ijs en door de steppe

Elsevier, nieuwe blauwe bandjes

Afbeelding van Elsevier, nieuwe blauwe bandjes

Vanaf 1949 hervatte Elsevier de uitgave van de reeks blauwe bandjes. De minder succesvolle titels zijn in deze nieuwe serie niet opgenomen. Voor Wonderlijke avonturen van een Chinees, Eldorado en het monsterkanon van Staalstad en Een leerschool voor Robinsons bleef het bij een eenmalige uitgave in de jaren ’50. De overige titels zijn rond 1980 voor het laatst verschenen.

Elsevier pockets

Eerste serie

Tweede serie

Afbeelding van Elsevier pockets
 1. Twintigduizend mijlen onder zee
  Oostelijk halfrond
 2. Twintigduizend mijlen onder zee
  Westelijk halfrond
 3. Het geheimzinnige eiland
  De Luchtschipbreukelingen
 4. Het geheimzinnige eiland
  De Verlatene
 5. Naar het middelpunt der aarde
 6. Het zwarte goud
 7. Hektor Servadac
  De vulkaanbewoners
 8. Hektor Servadac
  De terugtocht naar de aarde
 9. Robur de Veroveraar
 10. Michael Strogoff – de koerier van de Tsaar
 11. De reis om de wereld in 80 dagen
 12. De reis naar de maan in 28 dagen en 12 uren
 13. De kinderen van kapitein Grant
  Zuid-Amerika
 14. De kinderen van kapitein Grant
  Australië
 15. De kinderen van kapitein Grant
  Stille Zuidzee

Vivat

Afbeelding van Vivat

Hollandsch Uitgeversfonds

Afbeelding van Hollandsch Uitgeversfonds

Loeb

Afbeelding van Loeb

De Boekerij

Ridderhof pockets

Afbeelding van Ridderhof pockets

Jong Holland

Leenhoff

Kluitman

Dalmeijer

Cohen

Boogaerdt

De Gulden Pers

Kramer’s Pockets van formaat

AJG Strengholt

Aral

Afbeelding van Aral
 1. Een reis om de wereld in 80 dagen
 2. Een reis naar de maan
 3. Naar het middelpunt der aarde
 4. Michael Strogoff
 5. Twintigduizend mijlen onder zee
  Oostelijk halfrond
 6. Twintigduizend mijlen onder zee
  Westelijk halfrond
 7. De kinderen van kapitein Grant
  Zuid-Amerika
 8. De kinderen van kapitein Grant
  Australië
 9. De kinderen van kapitein Grant
  Stille Zuidzee
 10. Het geheimzinnige eiland
  De luchtschipbreukelingen
 11. Het geheimzinnige eiland
  De verlatene
 12. Robur de veroveraar

Jules Verne Genootschap

Arena