Bijeenkomsten

Twee keer per jaar is er een bijeenkomst van het Jules Verne Genootschap. De aanwezigen hebben de gelegenheid boeken te kopen en te verkopen, zowel waardevolle antiquarische exemplaren als nieuwere, bijvoorbeeld in andere talen. In het voorjaar vindt de algemene ledenvergadering plaats, in het najaar is er een kortere vergadering. Aansluitend is er een lezing, filmvertoning of iets soortgelijks.
Zie: Kijk bij de actuele informatie voor tijd en plaats van de volgende bijeenkomst.