Biografisch en bibliografisch werk

Het Jules Verne Genootschap brengt regelmatig publicaties uit over diverse onderwerpen, waaronder biografisch en bibliografisch werk.

Het Jules Verne Genootschap heeft als doel het verzamelen, verwerken en verspreiden van gegevens van en over Jules Verne en zijn werken. De inspanningen van het Genootschap op dit gebied hebben geleid tot een aantal publicaties.

In 2005 verscheen In de ban van Jules Verne, de eerste Nederlandstalige biografie sinds het werk van E. Franquinet in 1942. Uitgebreid onderzoek naar de vele verschillende uitgaven van Jules Verne’s werk in het Nederlands maakte de publicatie van de Jules Verne bibliografie mogelijk. Daarnaast heeft het Jules Verne Genootschap diverse andere bibliografische gidsen uitgebracht, die zich richten op een specifiek deelgebied, en zijn er catalogi verschenen van de collectie van het Jules Verne Archief.

In de ban van Jules Verne

Boek: In de ban van Jules Verne

Dit boek werd gepubliceerd ter gelegenheid van het Jules Verne-jaar 2005. Het bevat een uitgebreide biografie over Jules Verne, en een reeks artikelen waarin uiteenlopende aspecten van Verne’s leven en werk worden belicht: de diverse Nederlandstalige uitgaven van zijn verhalen, zijn bezoeken aan Nederland en België, de Nederlandse en Belgische personages in zijn verhalen, etc.

Zie: Meer informatie over In de ban van Jules Verne

Jules Verne bibliografie

Boek: Jules Verne bibliografie

De Jules Verne bibliografie bevat een overzicht van alle Nederlandstalige uitgaven van Jules Verne’s werk. De verschillen tussen de drukken worden in detail uitgewerkt. Behalve de Nederlandse uitgaven staan ook alle uitgaven uit België en Nederlands-Indië vermeld, evenals film- en theaterboekjes, stripverhalen, sigarenbandjes, en andere aan Jules Verne gerelateerde producten.

Zie: Meer informatie over de Jules Verne bibliografie

Verzamelaarscompendia

Boek: Jules Verne compendium

De verzamelaarscompendia vatten in overzichtelijke tabellen de informatie uit de bibliografie samen. Door in deze compendia aan te tekenen welke boeken men reeds bezit, kan een verzamelaar in één oogopslag zien welke titel(s) nog aan zijn/haar collectie ontbreken. Er zijn tot nu toe vier compendia verschenen.

Zie: Meer informatie over de verzamelaarscompendia

Overzicht van gelithografeerde kaften

Boek: Lithokaften

Behalve in de beroemde reeks blauwe bandjes werden Jules Verne’s verhalen ook in losse afleveringen verkocht, die dan bijvoorbeeld in een slappe omslag gebundeld konden worden. In dit boekje wordt een overzicht gegeven van één zo’n reeks slappe omslagen: die met gelithografeerde kaft.

Dit overzicht is uitverkocht.

Franse Jules Verne uitgaven van Hetzel

Boek: Hetzeluitgaven

In dit boekje wordt een overzicht gegeven van de originele uitgaven van Verne’s romans, gepubliceerd door Hetzel. Van elk verhaal wordt vermeld waar en wanneer het in feuilleton verscheen, in welke formaten het als boek werd uitgegeven, en welke cartonnages daarbij gebruikt werden. Van elk type cartonnage is een voorbeeld in kleur opgenomen.

Dit overzicht is uitverkocht.

Filmoverzicht

Boek: Filmoverzicht

In dit overzicht worden 176 verfilmingen van Jules Verne’s verhalen beschreven. Van elke film worden de belangrijkste gegevens vermeld: regisseur, producent, jaar en land van uitgifte, lengte, korte inhoud, etc. Het overzicht bevat een groot aantal kleurenillustraties.

Zie: Meer informatie over het filmoverzicht