Dutch translations of Jules Verne’s works

Ordered by edition

On this page you will find the titles of the most common Dutch translations of Jules Verne’s works, listed by edition. If you have any questions or remarks, do not hesitate to mail us.

Elsevier, old edition with blue cover

Picture of Elsevier, old edition

We designate by ‘old edition’ those books that were published up to 1940. Some titles were originally published by Robbers or Van Santen, before Elsevier took over the publication of these works.

 1. De reis om de wereld in 80 dagen
 2. De reis naar de maan in 28 dagen
 3. De kinderen van kapitein Grant
  Zuid-Amerika
 4. De kinderen van kapitein Grant
  Australië
 5. De kinderen van kapitein Grant
  Stille Zuidzee
 6. Twintigduizend mijlen onder zee
  Oostelijk halfrond
 7. Twintigduizend mijlen onder zee
  Westelijk halfrond
 8. Vijf weken in een luchtballon. Ontdekkingsreizen in de Binnenlanden van Afrika
 9. Het geheimzinnige eiland
  De Luchtschipbreukelingen
 10. Het geheimzinnige eiland
  De Verlatene
 11. Naar het middelpunt der aarde
 12. Michael Strogoff, de koerier van den Czaar
 13. Het zwarte goud
 14. Hector Servadac
  De vulkaanbewoners
 15. Hector Servadac
  De terugtocht naar de aarde
 16. Avonturen van drie Russen en drie Engelschen
 17. Een kapitein van 15 jaar
  De walvischjagers
 18. Een kapitein van 15 jaar
  In slavernij
 19. De schipbreuk van de Chancellor
 20. Wonderlijke avonturen van een Chinees
 21. Eldorado en het monsterkanon van Staalstad
 22. Het land der buitenste duisternis
  De Pelterijhandel
 23. Het land der buitenste duisternis
  Het drijvende Eiland
 24. Het Stoomhuis
  De IJzeren Reus
 25. Het Stoomhuis
  De waanzinnige der Nerbudda
 26. Reizen en lotgevallen van kapitein Hatteras
  De Engelschen aan de Noordpool
 27. Reizen en lotgevallen van kapitein Hatteras
  De IJswoestijn
 28. Eene Vlotreis
  Achthonderd mijlen op de Amazone
 29. Eene Vlotreis
  Het raadselschrift
  Gevolgd door: Een drijvende stad
 30. Een leerschool voor Robinsons
 31. De wonderstraal
 32. Keraban de stijfhoofdige
  Een Hollander in de klem
 33. Keraban de stijfhoofdige
  Schipbreuk en redding
 34. De Zuidster. Het land der diamanten
 35. De archipel in vuur en vlam
 36. De vondeling van het fregat “Cynthia”
 37. Mathias Sandorf
  Een verijdelde samenzwering
 38. Mathias Sandorf
  De Middellandsche Zee
 39. Mathias Sandorf
  Een model-volksplanting
 40. Het loterijbriefje
 41. Robur de Veroveraar
 42. De strijd tusschen Noord en Zuid
  De overrompeling eener plantage
 43. De strijd tusschen Noord en Zuid
  De zwarte kreek van Texar
 44. 1792. Op weg naar Frankrijk
 45. Twee jaar vacantie
  Een mislukte pleiziertocht
 46. Twee jaar vacantie
  Eene knapenkolonie
 47. De Familie zonder naam
  Het verraad van Simon Morgaz
 48. De Familie zonder naam
  De opstand van 1837
 49. Een schot in de lucht
 50. Cesar Cascabel
  De Schoone Zwerfster
 51. Cesar Cascabel
  Over het ijs en door de steppe

Elsevier, new edition with blue cover

Picture of Elsevier, new edition

From 1949 onwards, Elsevier resumed the publication of the ‘blue cover’ series. The less successful titles were not included in this new series. Wonderlijke avonturen van een Chinees, Eldorado en het monsterkanon van Staalstad and Een leerschool voor Robinsons were only published once, in the 1950s. The other titles were last published around 1980.

Elsevier pockets

First series

Second series

Picture of Elsevier pockets
 1. Twintigduizend mijlen onder zee
  Oostelijk halfrond
 2. Twintigduizend mijlen onder zee
  Westelijk halfrond
 3. Het geheimzinnige eiland
  De Luchtschipbreukelingen
 4. Het geheimzinnige eiland
  De Verlatene
 5. Naar het middelpunt der aarde
 6. Het zwarte goud
 7. Hektor Servadac
  De vulkaanbewoners
 8. Hektor Servadac
  De terugtocht naar de aarde
 9. Robur de Veroveraar
 10. Michael Strogoff – de koerier van de Tsaar
 11. De reis om de wereld in 80 dagen
 12. De reis naar de maan in 28 dagen en 12 uren
 13. De kinderen van kapitein Grant
  Zuid-Amerika
 14. De kinderen van kapitein Grant
  Australië
 15. De kinderen van kapitein Grant
  Stille Zuidzee

Vivat

Picture of Vivat

Hollandsch Uitgeversfonds

Picture of Hollandsch Uitgeversfonds

Loeb

Picture of Loeb

De Boekerij

Ridderhof pockets

Picture of Ridderhof pockets

Jong Holland

Leenhoff

Kluitman

Dalmeijer

Cohen

Boogaerdt

De Gulden Pers

Kramer’s Pockets van formaat

AJG Strengholt

Aral

Picture of Aral
 1. Een reis om de wereld in 80 dagen
 2. Een reis naar de maan
 3. Naar het middelpunt der aarde
 4. Michael Strogoff
 5. Twintigduizend mijlen onder zee
  Oostelijk halfrond
 6. Twintigduizend mijlen onder zee
  Westelijk halfrond
 7. De kinderen van kapitein Grant
  Zuid-Amerika
 8. De kinderen van kapitein Grant
  Australië
 9. De kinderen van kapitein Grant
  Stille Zuidzee
 10. Het geheimzinnige eiland
  De luchtschipbreukelingen
 11. Het geheimzinnige eiland
  De verlatene
 12. Robur de veroveraar

Jules Verne Genootschap

Arena