De vondst van de in 1871 anoniem verschenen maanreis van Jules Verne

Afbeelding: Titelpagina van het boek

Het bestaan van het boek De lotgevallen van de beroemde luchtreizigers Michel Ardan, Barbicane en Nicholl. Van de aarde naar de maan. Okt 1868 – Jan 1870 was bekend uit brononderzoek, maar tot voor kort was over dit boek niets meer bekend dan alleen de titel. Daarin is nu verandering gekomen sinds ontdekt werd dat dit boek zich bevindt in de Universiteitsbibliotheek Utrecht.

Bij onderzoek ter plaatse kwam echter aan het licht dat het boek niet op de verwachte plaats in het depot stond en dus voorlopig als vermist moet worden aangemerkt. Gelukkig was wel een volledige kopie van het boek in microfiche-vorm aanwezig. Deze werd in zijn geheel gekopieerd met de bedoeling om hiervan een nader te bepalen reprint of facsimilé te maken door het Jules Verne Genootschap. (Aanvulling: deze heruitgave verscheen in 2010.)

Het boek is in octavo formaat, omvat 201 bladzijden en is niet geïllustreerd. Bij controle van de tekst blijkt het een getrouwe vertaling te zijn van Verne’s De la terre à la lune (1865). Merkwaardig is dat de naam van Verne volledig ontbreekt. De titelpagina vermeldt: “Voor Nederlanders bewerkt door Pasquino van Langendahl”. Het boek verscheen bij uitgever C.L. van Langenhuysen te Amsterdam.

Interessant is dat de bij Van Santen in 1876 verschenen Reis naar de maan in 28 dagen en 12 uren een samenvatting is van twee boeken van Jules Verne, namelijk De la terre à la lune en Autour de la lune. Het nu gevonden boek bevat de integrale tekst van het eerste van deze twee verhalen en is dus wat dat betreft een grote bijzonderheid. De hierop volgende volledige Nederlandse vertaling van De la terre à la lune dateert namelijk van 114 jaar later, uit 1985 (Loeb)!

Intussen is ook een tweede exemplaar van dit boek getraceerd in de British Library te Londen en worden pogingen in het werk gesteld om dit te lenen.

Zie:Nieuwsoverzicht.