Van Santen bandstempels van de blauwe bandjes gevonden

In juli meldde zich iemand aan de JVG-kraam op de boekenmarkt in Dordrecht, die zei de originele bandstempels van de blauwe bandjes te bezitten. Dit gaf aanleiding aan twee bestuursleden om zich onlangs (september 2006) bij hem te vervoegen.

Uit de uitvoerige studie van de blauwe bandjes, die vorig jaar ter gelegenheid van de honderdste sterfdag van Verne aan de leden van het Genootschap is aangeboden, is bekend, dat er tenminste vier verschillende bandtekeningen bestaan. Wij waren dus benieuwd welk type hij in zijn bezit zou hebben.

Bij nadere inspectie van het materiaal bleek het te gaan om de originele bandstempels van de Van Santen banden, die dateren uit 1875–1876 en nog in redelijke tot goede staat verkeren. Deze stempels bestaan uit stevig brons. Het voorplat bestaat uit één geheel, met uitsparing voor het vignet met auteursnaam en boektitel.

Hiernaast zijn er diverse rugstempeltjes, twee met de ornamenten boven en onder, waarvan de onderste een uitsparing heeft voor de olifant, die hier later in kunstgoudfolie op gedrukt werd, één met de naam van Jules Verne en vanzelfsprekend de losse olifantjes zelf. Hiervan zijn er twee, een afgesleten en een bijna nieuw exemplaar.

Ook is er een ongebruikt rugstempeltje bij met de tekst ‘Wonderreizen’.

Hoe graag hadden wij deze prachtige stempels aan ons archief willen toevoegen!

Een volledig verslag volgt in de eerstkomende Verniaan.

(De volgende afbeeldingen linken naar grotere versies.)

Afbeelding: Bandstempel van het voorplat
Het voorplat
Afbeelding: Bandstempel van Verne’s naam
Jules Verne’s naam

Zie:Nieuwsoverzicht.