Boekpromotie: Het geheimzinnige eiland – De Luchtschipbreukelingen

Door Oscar Treffers

Dit boek gaat over 5 personen die tijdens de Amerikaanse burgeroorlog (1861-1868) vluchten met een luchtballon (1865), ze belanden op een onbekend en onbewoond eiland. De 5 personen genaamd: Ingenieur Cyrus Smith een oude slimme en moedige man die een snor heeft en een bolhoedje, Correspondent Gideon Spilett een man met wil moedigheid en haast geen angst, Harbert een jonge man die aardige moedigheid wil en ook veel interesse heeft in natuurkunde, Zeeman Pencroff een man van wil moedigheid en veel afweet van de zee en Nab de knecht van Cyrus Smith die alles doet voor zijn meester. In het verhaal krijgen ze een nieuwe vriend, een aap genaamd Jupiter of te wel Jup, ze koloniseren het eiland door een kraal, een steenbakkerij, een huis, een boot te maken en natuurlijk gereedschap zoals een schietkatoen en glycerine. Verder gebeuren er rare dingen zoals, ze vinden een kogeltje in een konijn dat niet van hun is en er spoelen 2 kisten met gereedschap aan. Dit boek eindigt op 30 mei 1866, maar er is ook nog deel 2 De Verlatene. Je zou zeker dit boek moeten lezen omdat er spanning, humor en informatie bevat. Ik vond zelf de stukjes dat ze nieuwe dingen ontdekken erg leuk, omdat het leerzaam is. In het boek zitten makkelijke en moeilijke woorden en dus is het taalgebruik normaal, dit boek heeft de originele woorden dus het zijn woorden uit de oudheid zoals neen een noch (noch wordt nog wel eens gebruikt maar niet meer zo vaak). Dus begin maar te lezen. Einde

Oscar Treffers, oktober 2005

Zie: Boekpromoties voor de masterclass.