Catalogus van het Jules Verne Archief, deel II

Boek: Catalogus II, buitenlandse objecten
Afbeelding: Voorbeeldpagina uit de catalogus
Catalogus I

(Klik voor grotere afbeelding.)

Vanaf de tijd dat Jules Verne zijn eerste schreden op het onzekere pad van het schrijverschap zette tot heden is er wereldwijd ontzettend veel van zijn omvangrijke werk — al dan niet vertaald — verschenen; ook over zijn persoon, zijn tijd en andere aan hem te relateren zaken is het nodige gepubliceerd. Hoewel de Stichting Jules Verne Archief en Bibliotheek beoogt om Nederlandstalige zaken te verzamelen, bevinden zich in haar omvangrijke collectie ook een driehonderdtal vooral in het Frans geschreven buitenlandse objecten. Het betreft vooral losse artikelen en tijdschriften.

Deze tweede Catalogus is samengesteld door Gerrit Boers. Hij geeft per objectsoort een chronologisch overzicht van het aanwezige buitenlandse materiaal. Ter ondersteuning en verluchtiging van de tekst zijn een aantal zwart-wit afbeeldingen van objecten opgenomen. Om de toegankelijkheid te bevorderen zijn de titels — voor zover die niet voor zich spreken — in het Nederlands vertaald. Zo mogelijk zijn de Nederlandse boek- en verhalentitels vermeld en wel zoals die voorkomen in de Jules Verne Bibliografie.

In dit overzicht zijn de artikelen die compleet in het archief tijdschriften staan minstens met hun titel en auteur opgenomen. Achterin staan een viertal indices, waarvan drie met toelichting. De eerste geeft weer op welke bladzijden de onder rubriek ‘Onderwerp’ genoemde zaken voorkomen, alsmede hun betekenis; de tweede vermeldt waar de onder ‘Bron’ staande items te vinden zijn en geeft een korte verklaring per item; de derde heeft betrekking op de auteurs. Hun gegevens staan er kort bij in de tabel erna; de laatste is een lijst van de titels met hun vindplaatsen.

De samensteller wijst er op dat ook deze collectie nog verre van volledig is.

De catalogus deel II bestellen

De catalogus deel II is uitverkocht. Heeft u interesse in deze publicatie, geef ons dan uw naam en (mail)adres door via wishlist@jules-verne.nl. Bij voldoende belangstelling volgt wellicht een herdruk.