Catalogus van het Jules Verne Archief, deel I

Boek: Catalogus I, artikelen uit krant en tijdschrift
Afbeelding: Voorbeeldpagina uit de catalogus
Catalogus I

(Klik voor grotere afbeelding.)

Vanaf de tijd dat Jules Verne als schrijver beroemd was tot op heden is er in het Nederlandse taalgebied ontzettend veel over hem, zijn werk, en aan hem gerelateerde zaken geschreven. In de collectie van de Stichting Jules Verne Archief en Bibliotheek bevinden zich nu bijna 1000 artikelen uit kranten en tijdschriften uit de periode van 1866 tot heden, en er komen er nog steeds meer bij. Dit betekent gemiddeld iets meer dan zeven artikelen per jaar en dat 140 jaar lang. Welke schrijver kan daar aan tippen?

Catalogus I, de eerste van een reeks, geeft een chronologisch overzicht van deze artikelen, samengesteld door Piet Akkerman en Frits Roest. Van elk artikel is het onderwerp en een korte inhoud weergegeven. Achterin de catalogus staat een index van auteursnamen. Hierin zijn alleen de artikelen terug te vinden, waarvan de schrijver bekend is. De catalogus bevat 106 pagina’s A4.

Omdat het hier gepresenteerde archiefmateriaal reeds gedigitaliseerd is, kunnen van alle voorkomende artikelen op aanvraag eenvoudigweg elektronische kopieën beschikbaar worden gesteld. Op deze manier kan de in deze artikelen opgeslagen informatie worden gemobiliseerd voor studiedoeleinden en/of als achtergrondinformatie bij het schrijven van artikelen.

De samenstellers wijzen er op dat deze collectie nog verre van volledig is, hoewel deze steeds met nieuw ontdekt materiaal wordt bijgewerkt.

In dit overzicht zijn nog niet opgenomen de artikelen die in tijdschriften staan, die in hun geheel in het archief aanwezig zijn. Hieraan wordt gewerkt. Artikelen in andere talen zijn eveneens nog niet opgenomen, hiervan verschijnt t.z.t. een apart overzicht. Dan zijn er in het Archief nog de boeken, boekrecensies, theaterstukken, theaterrecensies, hoorspelen, advertenties, affiches, folders, tijdschriften, audiomateriaal, videomateriaal, feuilletons enz., te veel om op te noemen. Al dit materiaal zal ook gecatalogiseerd worden binnen dit project.

De catalogus deel I bestellen

De catalogus deel I is uitverkocht. Heeft u interesse in deze publicatie, geef ons dan uw naam en (mail)adres door via wishlist@jules-verne.nl. Bij voldoende belangstelling volgt wellicht een herdruk.